SalsaCaramba har sin kursverksamhet i
Studio Caramba

Sperlingsgatan 6, Halmstad
 

SalsaCaramba
salsacaramba@live.se


Kursverksamhet

Studio Caramba
Sperlingsgatan 6
302 48 Halmstad

 

Telefon

0702-90 61 81 (Jonna)


PlusGiro

484697-8

Swishnummer
123 317 32 59

 

Org.nr

802440-3746