SalsaCaramba har sin kursverksamhet på Kulturhuset Najaden

Kulturhuset Najaden, Fiskaregatan 21 på Söder i Halmstad.

Studio 1-3 - Kattegattklinikens entré

Balettsalen 101 & Dramasalen 110 - Kulturskolans huvudentré

 

SalsaCaramba
salsacaramba@live.se


Kursverksamhet

Kulturhuset Najaden
Fiskaregatan 21
Halmstad

 

Telefon

0702-90 61 81 (Jonna)


PlusGiro

484697-8
 

Org.nr

802440-3746