Trettondag jul är det dags för fiesta i sann Caramba-anda, så boka upp detta datum och avboka eventuella andra planer! Mer info och anmälan kommer inom kort.

SalsaCaramba
Ordinarie kursverksamhet i

Studio Caramba
Sperlingsgatan 6
Halmstad